KATALOG STRON PROMUJE STRONY OD 2006 ROKU      PR 4       PA 44      CF 37      TF 28

Fundacja Promocji Nowej Huty - Turnusy, wycieczki i szkolenia

Hutnik BIS – projekt wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, realizowany w obszarze statutu Fundacji Promocji Nowej Huty. Jesteśmy kontynuatorami aktywności prospołecznej Spółdzielni Inwalidów Hutnik, działającej od 1958 roku.
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON i pełnopłatne wyjazdy indywidualne i zorganizowane, wczasy oraz szkolenia. Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z zasobów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dotację może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego powiatowego centrum pomocy rodzinie. Bezdomni oraz pozostający pod nieprzerwaną kuratelą opieki społecznej składają wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.

Szczegóły strony https://fundacjanh.org/pl: