KATALOG STRON PROMUJE STRONY OD 2006 ROKU      PR 4       PA 44      CF 37      TF 28

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Działając z pasją i zaangażowaniem, Eko Cykl wyznacza standardy etycznej gospodarki odpadami, promując odpowiedzialne podejście do zagadnień związanych z recyklingiem opakowań. Działając z myślą o ochronie środowiska, organizacja Eko Cykl zaangażowana jest w odzysk i recykling opakowań z tworzyw sztucznych. Dzięki ich działaniom przemysł recyklingu staje się coraz bardziej efektywny, a wpływ na naturalne środowisko zmniejszany jest do minimum. Kolejnym z kluczowych działań organizacji Eko Cykl jest sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami.

Szczegóły strony https://ekocykl.org: